IT's a people's business

Onderzoekslijnen

Het Lectoraat New Business & ICT richt zich - in samenwerking met het Kenniscentrum Ondernemerschap - op:

 • het gebruik van ICT t.b.v. groei en innovatie bij bedrijven en organisaties, en
 • de ondersteuning van nieuwe, op ICT gebaseerde ideeën tot volwaardige nieuwe bedrijven.
Het onderzoek richt zich daarbij op een aantal specifieke onderzoekslijnen:
 • ICT & Healthy Ageing
  Onderzoek is m.n. gericht op het creëren van bedrijfsmatig duurzame, innovatieve toepassingen van ICT binnen diverse domeinen van Healthy Ageing, zoals Independent Living, eMental health, Welzijn en Healthy@Work. Vanuit het lectoraat wordt tevens bijgedragen aan het Center of Expertise Healthy Ageing.
 • ICT & Energie
  Bij het inpassen van alternatieve energiebronnen zoals zonnepanelen, windmolens, HRe-ketels en bio gas in de bestaande energie leverantie is een belangrijke rol weggelegd voor ICT. Deze is nodig voor het optimaal benutten en inzetten van nieuwe energiebronnen binnen of naast de bestaande energie-infrastructuur en het realiseren van een optimale match tussen vraag en aanbod. Het lectoraat richt zich op de ontwikkeling van de benodigde ICT (smart grids) en op de nieuwe business modellen die ontstaan na de transitie naar duurzame energie. Dit onderzoek vindt plaats i.s.m. het Kenniscentrum Energie.
 • ICT & Ondernemerschap
  Het Kenniscentrum Ondernemerschap richt zich o.a. op het Nieuwe Ondernemen; ondernemen in netwerken. In toenemende mate worden bedrijfsresultaten gerealiseerd in tijdelijke samenwerkingen. Enerzijds maakt IT dat mogelijk, anderzijds hebben dergelijke samenwerkingen consequenties voor de manier waarop IT en IT deskundigheid ingericht dienen te worden. Denk daarbij aan regie en sourcing vraagstukken, maar ook aan enterprise software architecturen. Binnen het lectoraat wordt onderzoek gedaan naar de rol van IT bij ondernemen in netwerken.
 • Nieuwe ICT business
  Het lectoraat ondersteunt studenten bij het opzetten van nieuwe op ICT gebaseerde bedrijven.
2010
© Hugo Velthuijsen