IT's a people's business

projecten

Het lectoraat voert projecten uit op onderwerpen binnen de gekozen onderzoekslijnen van het lectoraat en draagt bij aan de thema's van het Kenniscentrum Ondernemerschap. Informatie over deze projecten is te vinden door de links in het linker kolom te volgen. Daar zijn ook bijbehorende downloads te vinden, zoals rapporten en artikelen in de pers.

2010
© Hugo Velthuijsen