IT's a people's business

Projecten

ICT & Ondernemerschap


Ondernemende techniek studenten
In haar promotie-onderzoek ontwikkelt Eti de Vries lesmethoden om techniek studenten een meer ondernemende houding aan te leren.
2013-2017

ITRACT
Binnen het Intereg IVb project ITRACT worden nieuwe, slimme vervoersconcepten ontwikkeld, m.n. voor rurale gebieden. De meeste informatiediensten voor vervoer zijn gebaseerd op statische informatie: dienstregelingen, routeplanners, etc. De gedachte achter dit project is echter dat een beter vervoersaanbod kan worden gerealiseerd als er gebruik wordt gemaakt van dynamische informatie, zoals vertragingen, files, omleidingen en de actuele vraag naar vervoer. Met behulp van die informatie kunnen flexibeler en passender vervoersoplossingen aangeboden worden waardoor de bereikbaarheid in rurale gebieden verbeterd zou kunnen worden. Binnen het project wordt aan de volgende onderzoeksvragen gewerkt:

  • Welke behoeften aan slim vervoer hebben mensen in rurale gebieden en hoe krijgen we van hen meningen over diensten die nog niet bestaan?
  • Welke IT architectuur ondersteunt de integratie van dynamische informatie met statische informatie in een omgeving met diverse samenwerkende spelers?
  • Wat zijn de ervaringen met nieuwe, slimme vervoersconcepten in de praktijk?
  • Wat is het effect van slimmer vervoer op het werk- en leefklimaat van rurale gebieden?
Het lectoraat is lead partner van dit project.
2011-2015

E-Clic
Binnen het Interreg IIIb project E-Clic zijn een achttal centra opgezet in de Noordzee-regio t.b.v. samenwerking en innovatie op het gebied van breedband internet diensten.
2009-2011


Downloads

Documenten

In de pers


2010
© Hugo Velthuijsen